Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S1 (2.0 HP, Inverter)

20,830,000 

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S1 (2.0 HP, Inverter) – Inverter, 2 chiều lạnh/sưởi, R410A.

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S1 (2.0 HP, Gas R410)
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S1 (2.0 HP, Inverter)