Máy lạnh Multi Daikin có công suất dàn nóng tối đa 6HP, công suất dàn lạnh từ 1HP -> 3HP. Máy lạnh Multi Daikin được khách hàng ưa chuộng nhờ hoạt động ổn định, tiết kiệm điện.

-2%
Original price was: 4,000,000 ₫.Current price is: 3,920,000 ₫.
-2%
Original price was: 4,100,000 ₫.Current price is: 4,018,000 ₫.
-2%
Original price was: 4,390,000 ₫.Current price is: 4,302,200 ₫.
-2%
Original price was: 4,500,000 ₫.Current price is: 4,410,000 ₫.
-2%
Original price was: 6,950,000 ₫.Current price is: 6,811,000 ₫.
-2%
Original price was: 7,300,000 ₫.Current price is: 7,154,000 ₫.
-2%
Original price was: 7,850,000 ₫.Current price is: 7,693,000 ₫.
-2%
Original price was: 7,900,000 ₫.Current price is: 7,742,000 ₫.
-2%
Original price was: 8,350,000 ₫.Current price is: 8,183,000 ₫.
-2%
Original price was: 8,350,000 ₫.Current price is: 8,183,000 ₫.
-2%
Original price was: 8,700,000 ₫.Current price is: 8,526,000 ₫.
-2%
Original price was: 8,850,000 ₫.Current price is: 8,673,000 ₫.
-2%
Original price was: 8,950,000 ₫.Current price is: 8,771,000 ₫.
-2%
Original price was: 9,950,000 ₫.Current price is: 9,751,000 ₫.
-2%
Original price was: 10,500,000 ₫.Current price is: 10,290,000 ₫.
-2%
Original price was: 11,150,000 ₫.Current price is: 10,927,000 ₫.
-2%
Original price was: 11,650,000 ₫.Current price is: 11,417,000 ₫.
-2%
Original price was: 11,700,000 ₫.Current price is: 11,466,000 ₫.
-2%
Original price was: 11,850,000 ₫.Current price is: 11,613,000 ₫.
-2%
Original price was: 12,600,000 ₫.Current price is: 12,348,000 ₫.
-2%
Original price was: 13,200,000 ₫.Current price is: 12,936,000 ₫.
-2%
Original price was: 13,650,000 ₫.Current price is: 13,377,000 ₫.
-2%
Original price was: 16,700,000 ₫.Current price is: 16,366,000 ₫.
-2%
Original price was: 22,900,000 ₫.Current price is: 22,442,000 ₫.
-2%
Original price was: 24,450,000 ₫.Current price is: 23,961,000 ₫.
-2%
Original price was: 30,000,000 ₫.Current price is: 29,400,000 ₫.
-2%
Original price was: 35,070,000 ₫.Current price is: 34,368,600 ₫.
-2%
Original price was: 42,850,000 ₫.Current price is: 41,993,000 ₫.