- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S (1.5 HP, Gas R410)
- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S (1.5 HP, Gas R410)
- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S (1.5 HP, Gas R410)
- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S (1.5 HP, Gas R410)
- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S (1.5 HP, Gas R410)

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZS-S (1.5 HP, Gas R410)

20,340,000  18,700,000 

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM40ZM-S (1.5 HP) thích hợp với hầu hết các không gian, giúp tiết kiệm diện tích đem lại tính thẩm mỹ cao.

error: Alert: Content is protected !!