- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0 HP, Gas R410)
- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0 HP, Gas R410)
- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0 HP, Gas R410)
- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0 HP, Gas R410)
- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0 HP, Gas R410)

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0 HP, Gas R410)

50,000,000  45,800,000 

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0 HP, Gas R410) thích hợp với hầu hết các không gian, giúp tiết kiệm diện tích đem lại tính thẩm mỹ cao.

error: Alert: Content is protected !!