Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S (2.5 HP, Gas R410)

28,040,000  25,700,000 

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S thích hợp với hầu hết các không gian, giúp tiết kiệm diện tích đem lại tính thẩm mỹ cao.

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S (3.0 HP, Gas R410)
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S (2.5 HP, Gas R410)

28,040,000  25,700,000