- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S (5.0 HP, Gas R410)
- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S (5.0 HP, Gas R410)
- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S (5.0 HP, Gas R410)
- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S (5.0 HP, Gas R410)
- Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S (5.0 HP, Gas R410)

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S (5.0 HP, Gas R410)

60,000,000  55,000,000 

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S thích hợp với hầu hết các không gian, giúp tiết kiệm diện tích đem lại tính thẩm mỹ cao.

error: Alert: Content is protected !!