SẢN PHẨM CỦA HÃNG PANASONIC

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-P15EHA

2,600,000 
2,760,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-GPT01A-K

2,990,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-GPT01A-R

2,990,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-PXJ30A

3,220,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM35A

4,900,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-PXV50A

7,350,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-PXL45A

7,460,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A

9,070,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-PXU70A

9,520,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-VXK70A

9,890,000 

Máy lọc không khí Panasonic

Máy lọc không khí Panasonic F-VXV70A

10,700,000