Dàn nóng Multi NX Daikin 4MKM80RVMV (3.0 HP)

34,368,600 

Dàn nóng Multi NX Daikin 4MKM80RVMV (3.0 HP) – một chiều lạnh, cho phép kết nối với 4 dàn lạnh, sử dụng Gas R32 thân thiện với môi trường.

Dàn nóng Multi NX Daikin 3MKM52RVMV
Dàn nóng Multi NX Daikin 4MKM80RVMV (3.0 HP)