Bảng Mã Lỗi Máy Lạnh Mitsubishi

Máy lạnh Mitsubishi Electric MS-H13VC (1.5 HP)

CHỚP 1 LẦN ON
LỖI SENSOR CẶP DÀN LẠNH
*Sen sor đứt ,kết nối không tốt .
*Boar dàn lạnh hư .
*Khi sensor dàn lạnh bị đứt xác định trong lúc ngừng vận hành (Nếu nhiệt độ xác nhận dưới -20độ C trong vòng 15 giây thì nó được coi như đứt dây sensor) .

CHỚP 2 LẦN ON
LỖI SENSOR NHIỆT ĐỘ PHÒNG
*Sen sor đứt ,kết nối không tốt .
*Boar dàn lạnh hư .
*Khi sensor dàn lạnh bị đứt xác định trong lúc ngừng vận hành (Nếu nhiệt độ xác nhận dưới -20độ C trong vòng 15 giây thì nó được coi như đứt dây sensor) .

CHỚP 6 LẦN ON
LỖI MOTOR DÀN LẠNH
*Motor quạt hư ,kết nối không tốt
*Khi máy đang hoạt động ,nếu tốc độ motor quạt là 300 rpm hoặc thấp hơn 30 giây hay lâu hơn.(máy ngừng hoạt động ) .

CHỚP LIÊN TỤC CHỚP 1 LẦN
LỖI SENSOR VÀO DÀN NÓNG
*Sensor đứt , kết nối không tốt
*Boar dàn nóng hư .
*Khi sensor gió vào dàn nóng bị đứt được xác định trong lúc đã ngừng vận hành .(Nếu nhiệt độ xác định dưới < -40 độ C trong 15 giây thì được coi như đứt dây sensor ) .

CHỚP LIÊN TỤC CHỚP 2 LẦN
LỖI SENSOR CẶP DÀN NÓNG
*Sensor đứt , kết nối không tốt
*Boar dàn nóng hư .
*Khi sensor cặp dàn nóng bị đứt được xác định trong lúc đã ngừng vận hành .(Nếu nhiệt độ xác định dưới < -50 độ C trong 15 giây thì được coi như đứt dây sensor ) . (Máy ngừng hoạt động ) .

CHỚP LIÊN TỤC CHỚP 4 LẦN
LỖI SENSOR ĐƯỒNG NÉN
*Sensor đứt , kết nối không tốt
*Boar dàn nóng hư .
*Khi trạng thái Sensor được xác định là đứt trong vòng 15 giây hoặc lâu hơn (Thấp hơn 7 độ C).

Nguồn: Sưu tầm từ internet