Máy lạnh Daikin 4FGN400HY1 (40.0 HP)

312,440,000 

Máy điều hòa không khí Daikin 4FGN400HY1/RCN100HY19x4 (40.0 HP) loại Giấu trần – Nối ống gió – kèm Điều khiển dây

Máy lạnh Daikin FDR500PY1/RZUR500PY1+BRC2E61
Máy lạnh Daikin 4FGN400HY1 (40.0 HP)