Máy lạnh Daikin 3FGN300HY1 (30.0 HP)

238,500,000 

Máy điều hòa không khí Daikin 3FGN300HY1/RCN100HY19x3 (30.0 HP) loại Giấu trần – Nối ống gió – kèm Điều khiển dây

Máy lạnh Daikin FDR500PY1/RZUR500PY1+BRC2E61
Máy lạnh Daikin 3FGN300HY1 (30.0 HP)