Máy lạnh Daikin 2FGN250HY1 (25.0 HP)

202,200,000 

Máy điều hòa không khí Daikin 2FGN250HY1/RCN125HY19x2 (25.0 HP) loại Giấu trần – Nối ống gió – kèm Điều khiển dây

Máy lạnh Daikin FDR500PY1/RZUR500PY1+BRC2E61
Máy lạnh Daikin 2FGN250HY1 (25.0 HP)