Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh AVTECH DGD1308

4,220,000 

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh AVTECH DGD1308 có tính năng Eazy Networking: Là một dịch vụ kết nối camera với internet một cách tự động chỉ bằng cách cắm vào và phát, 4 ngaõ vào báo động/ 4 ngõ ra báo động.

Hết hàng