Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CK-5/SRC24CK-5 (2.5 HP)

17,300,000 

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CK-5/SRC24CK-5 (2.5 HP) giúp tiết kiệm 30% điện so với dòng tiêu chuẩn 1, chỉ số tiết kiệm năng nượng ERR : 2.804 – Đạt cấp năng lượng 2*

Hết hàng