Máy lạnh Daikin 4FGN500HY1 (50.0 HP)

425,930,000 

Máy điều hòa không khí Daikin 4FGN500HY1/RCN125HY19x4 (50.0 HP) loại Giấu trần – Nối ống gió – kèm Điều khiển dây

Máy lạnh Daikin FDR500PY1/RZUR500PY1+BRC2E61
Máy lạnh Daikin 4FGN500HY1 (50.0 HP)