Máy lạnh Daikin 3FGN350HY1 (35 HP)

284,400,000 

Máy điều hòa không khí Daikin 3FGN350HY1/RCN100HY19+RCN125HY19x2 (35.0 HP) loại Giấu trần – Nối ống gió – kèm Điều khiển dây

Máy lạnh Daikin FDR500PY1/RZUR500PY1+BRC2E61
Máy lạnh Daikin 3FGN350HY1 (35 HP)