Đầu ghi hình Camera IP 6 kênh AVTECH AVH306Z

2,980,000 

Đầu ghi hình Camera IP 6 kênh AVTECH AVH306Z có khả năng tương thích gần như là từng mainstream IP camera trên thị trường đều tương thích, thêm chức năng NAS để sao lưu tất cả các loại camera IP trên Internet
, phần mềm giám sát quản lý tập trung CMS (Central management System).

Hết hàng